Sunday, December 13, 2015

انجام پروژه های مهندسی عمران–فولاد–بتن–راهسازی

همانطور که در قسمت آشنایی با رشته مهندسی عمران شرح دادیم بخش اعظم مهندسی عمران مربوط به محاسبات می باشد ، طبق چارت درسی رشته عمران اساتید برای تسلط دانشجویان بر مطالب ارائه شده پروژه های متعددی را به آنها محول می نمایند که گروه دانشجویان برتر شریف ، با کادر متخصص خود آماده انجام پروژه های رشته مهندسی عمران بالاترین کیفیت و قیمت مناسب می باشد .
که مختصرا به معرفی پروژه های مهندسی عمران می پردازیم :
پروژه متره و برآورد : از جمله درس هایی که شامل واحد نظری و عملی است متره و برآورد می باشد که دانشجویان در ترم های ابتدایی این واحد را اخذ می نمایند و مهارتی که در این واحد کسب می گردد در واقع پیش نیاز و پایه انجام پروژه های بعدی رشته عمران می باشد ، انجام پروژه متره و برآورد در سایت دانشجویان برتر شریف تخصص ماست ، هم پروژه مورد نظر شما را انجام می دهیم و همچنین آنرا به شما آموزش می دهیم .
پروژه بارگذاری : پس از پشت سر گذاشتن پروژه متره و براورد این بار نوبت پروژه بارگذاری می رسد . این واحد درسی که به صورت عملی می باشد و اخذ آن برای تمامی دانشجویان عمران ضروری است در واقع پایه و اساس انجام پروژه های فولاد و بتن می باشد . و عملا فراگیری آن جزو سواد و علم یک مهندس عمران است ، در پروژه بارگذاری وزن کلی یک سازه و وزن وارده بر هر عضو بار بر محاسبه می شود که بعدا پس از تحلیی سازه تیر و ستون ساختمان بر اساس اطلاعات این بخش طراحی می گردد .
پروژه فولاد : معمولا در ایران اسکلت ساختمان هایی که طراحی و اجرا می گردند یا فلزی هستند و یا بتنی ، این دو نوع اسکلت رایج هر کدام دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشند که در جای خود بحث بر انگیز و دارای اهمیت می باشد اما در بحث انجام پروژه فولاد رشته عمران ما به طراحی مقاطع باربر و سازه ای ساختمان فلزی ( بر اساس آیین نامه های مربوطه ) شامل : تیر و ستون و بادبند می پردازیم که یا از تیر آهن های گرم نورد و یا تیر ورق برای طراحی تیر و ستون این ساختمان ها بهره می بریم .
پروژه بتن : در ادامه قسمت قبل ما در انجام پروژه بتن به طراحی تیر ، ستون و دیوار برشی با کمک مقاطع بتن آرمه می نماییم .
پروژه آب و فاضلاب : در کارشناسی رشته عمران یکی دیگر از واحد های انتخابی دانشجویان درس مهندسی آب و فاضلاب می باشد که شامل واحد نظری و عملی می باشد . در پایان ترم دانشجویان موظف اند که علاوه بر امتحان پایان ترم ، پروژه درس مربوطه را به استاد راهنما تحویل دهند . لازم به ذکر است در کارشناسی ارشد عمران گرایش آب این درس به صورت مفصل مورد بحث قرار می گیرد و در لیسانس عمران فقط گوشه ای از مهندسی آب و فاضلاب اشاره گردیده . انجام پروژه آب و فاضلاب مهندسی عمران در سایت دانشجویان برتر شریف طبق خواست دانشجویان صورت می گیرد .
انجام پروژه های مهندسی عمران–فولاد–بتن–راهسازی

No comments:

Post a Comment